Välfärdsförvaltningen

I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.

SSPF står för Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid och är en samverkansform som riktar sig till barn och unga i ålder 10-18 år som på något sätt väckt oro i sin omgivning – hos familj, socialtjänst, skola, polis eller fritid. Ungdomar över 18 år kan även vara aktuella om de lämnar samtycke, som längst upp till avslutad skolgång.

Syftet med SSPF är att i ett tidigt skede uppmärksamma barn och unga som uppvisar en eller flera riskbeteenden och aktivt jobba för att bryta en negativ utveckling. SSPF-samverkan sker i första hand med vårdnadshavare samt med skola, socialtjänst, polis och fritid och andra aktörer i den unges privata och professionella nätverk. Den unge motiveras till att så långt som möjligt delta i sin egen planering. Målet är att barn och unga ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Utöver individarbetet bedrivs samverkan på en övergripande nivå där SSPF-aktörer regelbundet ses och delar aktuell information kopplat till unga i Örnsköldsviks kommun. Det handlar då främst om att dela bilder kring riskområden, vilka resurser som behöver tillsättas och kommande evenemang som det behöver samverkas kring. Organisationen kring SSPF-samverkan består av en styrgrupp där beslutsfattande funktioner från Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid deltar. Det finns även en arbetsgrupp bestående av representanter från berörda aktörer och representanterna i arbetsgruppen har mandat att fatta beslut om SSPF som insats. SSPF-koordinatorn ingår i båda grupperna och har sin anställning inom Välfärdsförvaltningen.

SSPF (skola socialtjänst polis fritid) – exempel - Socialstyrelsen


Arbetsuppgifter

Som SSPF-koordinator är du navet i samverkansarbetet. Du förväntas att:

 • delta i uppbyggnaden och etableringen av SSPF-verksamheten i kommunen
 • initiera samverkan och samarbete såväl internt i vår organisation som externt med andra aktörer
 • ansvara för inkomna samtycken kring individer och begära in riskbedömningar från aktörer.
 • ta beslut om SSPF-samverkan är aktuellt tillsammans med arbetsgruppen
 • sammankalla till nätverksmöten kring individer samt hålla i strukturen under dessa möten.
 • upprätta minnesanteckningar kring de åtgärder/insatser som planeras under mötena och delge samtliga involverade kring den unge
 • hålla dig à jour med upprättad planering och att samverkansarbetet fungerar
 • finnas som bollplank för vårdnadshavare och professionella, säkerställa att information hamnar rätt
 • delta och vara aktiv i andra samverkansarbeten kopplat till unga, till exempel olika evenemang som innebär ökat behov av samverkan för att trygga upp kring barn och unga
 • leda och samordna arbetsgruppen samt dokumentera, exempelvis upprätta minnesanteckningar
 • avrapportera till samt delta i Styrgruppen


Kvalifikationer

 • Du är utbildad socionom eller har annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig akademisk utbildning
 • Du har erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning och/eller öppenvård med målgruppen barn och unga med föräldrar/vårdnadshavare
 • Du har B-körkort

Det är meriterande om du har utbildning i MI, nätverksarbete, föräldrastödsmetoder och har erfarenhet av samtal med barn och unga samt föräldrar/vårdnadshavare

I uppdraget som SSPF-koordinator behöver du: 

 • ha en god organisationsförmåga, vana att hålla i möten och att driva arbetet framåt
 • ha god samarbetsförmåga, är självgående och strukturerad
 • ha gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt där du säkerställer att budskap når fram
 • ha god förmåga att sätta dig in i någon annans situation utan att ta över personens känslor samt att du är lugn och stabil och har förmåga att fokusera på rätt saker
 • vara kreativ och kommer med nya angreppssätt som kan omsättas till praktisk nytta
 • ha god kunskap/erfarenhet av digitala verktyg

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och din förmåga att göra andra bra.


Vad kan vi erbjuda dig?

Vi värderar och erbjuder en god arbetsmiljö med både personliga och professionella utvecklingsmöjligheter samt spännande och meningsfulla arbetsuppgifter. Vi bidrar till varandras arbetsmiljö och skapar förutsättningar för ett bra arbetsliv. Vi möjliggör visst arbete på distans och inom Örnsköldsviks kommun finns flera förmåner för dig som medarbetare.

Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan.

Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enlig överenskommelse
Löneform Fast timlön/månadslön
Körkortskrav B
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Örnsköldsvik
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/393
Kontakt
 • Jessica Eriksson, verksamhetschef, 076-1089728
 • Marita Hultin, bitr.avdelningschef, 0732754569
Facklig företrädare
 • Susanne Silverkraft, Akademikerförbundet SSR, 070-5151321
 • Malin Strömberg, Vision , 073-0685373
Publicerat 2024-07-10
Sista ansökningsdag 2024-08-22
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb