Välfärdsförvaltningen, Socialt stöd, Enhetschef

I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av två politiska nämnder: Humanistiska nämnden och Omsorgsnämnden. Med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - ”Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv” - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.

Arbetet som chef inom välfärdsförvaltningen och avdelningen socialt stöd innebär att man tillsammans med avdelningens övriga enhetschefer leder och samverkar för att nå kommunens, förvaltningens, avdelningens och enhetens uppsatta mål utifrån rådande lagstiftning och riktlinjer samt fattade beslut.

Avdelningen socialt stöd arbetar mot riktade målgrupper på individ- och gruppnivå. Målet är att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser genom förebyggande insatser, råd, stöd och behandling.

Barn, unga och familjeenheten erbjuder stöd och hjälp till familjer, föräldrar, barn och ungdomar som av olika anledningar är i behov av stöd under en kortare eller längre period i livet. Målsättningen är att tillsammans uppnå hållbara och positiva förändringar i livssituationen.

Inom enheten finns kommunens behandlare, förebyggande fältverksamhet, ungdomstjänst och medling samt familjerådgivning.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef för barn, ungdom och familjeenheten har du ett helhetsansvar för enhetens personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsfrågor. En stor del i ledarskapet består av att driva och bidra till utvecklings-, kvalitets-, effektiviserings- och förändringsarbete för enheten men också för hela avdelningen.

Ett viktigt uppdrag i rollen är även att skapa förutsättningar så att arbete inom området förebyggande och uppsökande arbete stärks och utvecklas. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar aktivt till att skapa en sammanhållen avdelning och välfärdsförvaltning.

Som enhetschef för barn, ungdom och familjeenheten ansvarar du för:

 • Barn-, ungdom- och familjeteamet
 • MST- teamet
 • Fältverksamheten
 • Familjerådgivningen
 • Resurscentrum mot våld
 • Medling
 • Stöd till unga brottsutsatta och ungdomstjänst

Som enhetschef ingår du också som kommunens representant i lokala BRÅ; Brottsförebyggande rådet. Inom välfärdsförvaltningen arbetar vi utifrån ett hälsofrämjande ledarskap.

Kvalifikationer
Du har socionomutbildning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer tillräcklig.

Vidare har du en god dokumentationsförmåga, ett strukturerat arbetssätt, är kommunikativ, lyhörd, flexibel samt mål- och resultatinriktad. Vi vill att du har god förmåga att skapa förutsättningar för delaktighet och medskapande samt ett förtroendegivande och engagerat arbetssätt. Du är också van att arbeta med grupper i förändringsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande är:

 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta som chef, gärna inom socialtjänsten.
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete med barn och unga.
 • Goda kunskaper gällande aktuell lagstiftning inom området.
 • Erfarenhet av kommunalt arbete eller offentligt styrd organisation och god förståelse för hur ekonomi och verksamhet samspelar.
 • Erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete.

Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan.

Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Fast timlön/månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Örnsköldsvik
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/317
Kontakt
 • Jane Johansson, avdelningschef, 0660-887 72
Facklig företrädare
 • Berit Gimbergsson, Vision, 0660-88299
 • Madelene Zingmark, SSR, 0660-65496
 • Linda-Marie Lindahl, Ledarna, 0660-65312
Publicerat 2020-09-29
Sista ansökningsdag 2020-11-02

Tillbaka till lediga jobb