Kommunledningsförvaltningen, Personalavdelningen

Kommunledningsförvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att leda, samordna, stödja och följa upp den samlade kommunala verksamheten.

Örnsköldsviks kommun erbjuder i samverkan med arbetsförmedlingen, arbetslösa ungdomar mellan 19-26 år och som är inskrivna vid arbetsförmedlingen möjligheten till ett ungdomsjobb.

Ungdomsjobb är en arbetsmarknadsinsats som ger möjlighet att testa ett yrke och utveckla sin anknytning till arbetslivet i någon av kommunens verksamheter. Det är även en möjlighet att lära känna vår organisation och förhoppningsvis kan vi bidra till att inspirera, motivera dig till fortsatt utbildning och utveckling i arbetslivet.

Arbetsuppgifter
Kommunen är en stor arbetsgivare med olika yrkes- och arbetsområden, platser för ungdomsjobb finns exempelvis inom:

  • omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning,
  • kök, lokalvård, vaktmästeri, administrativt stöd.
  • miljö, park och naturvård,
  • för- och grundskola,
  • frilufts- och kulturverksamhet

Innan ungdomsjobb startar kan du få en kortare tids praktik. Syftet med praktik är att både du och verksamheten får lära känna varandra och att du får introduktion i verksamhetens uppdrag och arbetsuppgifter.

Anställningen som ungdomsjobbare är heltidsanställning under 6 månader och innebär att du är delaktigt i arbetsplatsens uppdrag, arbetssätt och arbetsuppgifter.

Om du under tiden får ett reguljärt arbete på arbetsmarknaden eller börja studera, ska du avsluta ditt ungdomsjobb.

Kvalifikationer
För att få möjlighet att ungdomsjobba måste du vara folkbokförd i Örnsköldsviks kommun, vara mellan 19-26 år samt anmäld som arbetslös och arbetssökande på arbetsförmedlingen.

Inom vissa av våra verksamheter kan det krävas körkort samt goda kunskaper i data och svenska språket.

Bifoga gärna CV och personligt brev med din ansökan.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast timlön/månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Örnsköldsvik
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/576
Kontakt
  • Personalavdelningen, arbetsmarknadpersonal@ornskoldsvik.se
Publicerat 2022-01-01
Sista ansökningsdag 2022-12-01

Tillbaka till lediga jobb