Samhällsbyggnadsförvaltningen, Avdelningschef

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt verka för att bygga en säker, trygg och hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska ha tydligt medborgarfokus och präglas av en servicekultur som utmärks av en vilja till förnyelse och utveckling. Här ingår att söka helhetslösningar för våra kommuninvånare och näringslivets behov av samhällsbyggnad, trygg- och säkerhetsfrågor samt vara lyhörda för våra uppdragsgivares synpunkter.

Som avdelningschef för Brand och Säkerhet ansvarar du för följande verksamheter:
Räddningstjänst
Räddningstjänsten arbetar med att förhindra och begränsa att olyckor uppstår, genomföra räddningsinsatser samt att följa upp olyckors uppkomst utifrån ”lagen om skydd mot olyckor” (LSO 2003:778).

Säkerhetsenheten
Säkerhetsenheten har i uppdrag att vara katalysator i samhällsskyddsfrågor och genom kommunens säkerhetsgrupp samordna arbetet inom kommunens förvaltningar och bolag. Arbetet bedrivs framförallt inom följande områden: krisberedskap, intern säkerhet och försäkringsfrågor. Här finns även kommunens larmcentral (KAC) som hanterar brandlarm och annan larmmottagning och larmförmedling.

Avdelningschefens primära uppgifter blir:
Att leda och driva organisations- och verksamhetsutveckling och ansvara för uppföljning av verksamheten.
Att driva utvecklings-, kvalitets-, effektiviserings- och förändringsfrågor.
Att initiera, genomdriva, stötta och aktivt arbeta för Brand och säkerhet samt kommunkoncernens bästa.
Att samordna avdelningens olika verksamhetsområden.
Att verka för goda relationer med det breda kontaktnät som är förvaltningens intressenter.

Kvalifikationer:
Du har relevant högskoleutbildning, tex brandingenjör eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har ledarerfarenhet med personal- verksamhet- och ekonomiansvar.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Erfarenhet av räddningstjänstsarbete är meriterande.
Erfarenhet av politisk styrd organisation är meriterande.
Körkort, behörighet B.

Personliga egenskaper:
Du är en person som tar tillvara medarbetarnas kunskaper och vill utveckla medarbetare och verksamhet.
Du är en god ledare med dokumenterad erfarenhet från framgångsrikt förändrings- och utvecklingsarbete.
Du trivs med att coacha, entusiasmera och utveckla medarbetare.
Du har förmåga att skapa förtroende och kommunicera med olika aktörer och människor, internt och externt.

Speciella prioriteringar under de närmaste åren:
Fortsätta att driva och utveckla Örnsköldsvik som en trygg och säker kommun att leva i, att arbeta i och att besöka.
Arbeta aktivt med att skapa en gemensam kultur som utmärks av ansvarstagande och med fokus på medborgarnytta.
Driva effektiviseringsfrågor och kvalitetsfrågor, genom bland annat omvärldsanalys, ökad samverkan inom förvaltningen och inom kommunkoncernen samt gentemot andra myndigheter, organisationer och företag.
Utveckla ledarskapet inom hela avdelningen i Örnsköldsviks Kommun personalpolicys anda.

Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik

Anställningsform Contrat de durée indéterminée
Anställningens omfattning Heltid
Körkortskrav B
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Örnsköldsvik
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/163
Kontakt
  • Carina Edblad, 0660-884 66
Facklig företrädare
  • Victor Kvamme, SACO, 0660-787 41
Publicerat 2017-11-02
Sista ansökningsdag 2017-11-19

Retour aux postes vacants