Bildningsförvaltningen

På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.

Kvalitetsarbetet inom bildningsförvaltningen är en förutsättning för att kunna driva en verksamhet som ger barn och elever de bästa förutsättningarna. Skolans systematiska kvalitetsarbete innebär att utifrån rätt underlag kunna analyser och dra slutsatser och förbättringsarbete i form av mål och aktiviteter. Detta görs såväl på huvudmannanivå som på verksamhetsnivå och enhetsnivå.

Kvalitetsledaren har en strategisk, samordnande och drivande roll i bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. I rollen ingår att systematiskt ta fram rätt underlag, analyser, föreslå aktiviteter och följa upp kvaliteten. Som kvalitetsledare arbetar du främst strategiskt tillsammans med förvaltningsledningen. Kvalitetsledaren är direkt underställd skolchef.

Arbetsuppgifter
Som kvalitetsledare kommer du att bedriva processutvecklingsarbete och stärka kvalitetsarbetet på huvudmannanivå, verksamhetsnivå och enhetsnivå tillsammans med ansvarig chef.

 • Du ansvarar för att strukturera det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen
 • Du arbetar i kommunens verksamhetsplaneringssystem Stratsys.
 • Du analyserar underlag och föreslår mål och aktiviteter
 • Du bidrar till verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.
 • Du lyssnar in verksamhetens behov och bidrar till kollegialt lärande
 • Du processleder utvecklingsarbeten

Kvalifikationer

 • Du har högskoleexamen eller annan utbildning som vi bedömer som tillräcklig
 • Du har erfarenhet från kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete
 • Du har erfarenhet av arbete i Stratsys
 • Du har erfarenhet från arbete i kommunal förvaltning och kunskap om dess organisationsstruktur
 • Du har kunskap om metoder inom LEAN-arbetet för att kunna genomföra kvantitativa och kvalitativa analyser och utvärderingar
 • Du är tydlig och har lätt för att samarbeta samt att skapa förtroendefulla relationer
 • Du är mål- och resultatinriktad och förväntas ha egen drivkraft för att nå ständiga förbättringar

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan

Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Fast timlön/månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Örnsköldsvik
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/491
Kontakt
 • Kristina Rastbäck, skolchef, 070-1909055
Facklig företrädare
 • Johanna Holmström, Lärarförbundet, 070-1909025
Publicerat 2022-06-27
Sista ansökningsdag 2022-07-20

Return to job vacancies